11 Januari 2019

   Nieuwjaars Receptie

17 Februari 2019

   Bingo  Om 14uur
3 Maart 2019
   Dansnamiddag

31 Mei 2019

   BBQ

3 & 4 Augustus 2019

   Country Weekend

12 Oktober 2019

   Ledenfeest
3 November 2019
   Dansnamiddag

15 December2019

   Kerstfeest
31 December2019
   0ud naar nieuw